DE INVICTUS GAMES DEN HAAG OPNIEUW UITGESTELD

Den Haag/Londen – De Invictus Games Den Haag 2020, gepresenteerd door Jaguar Land Rover, zijn opnieuw uitgesteld. Het evenement dat plaats zou vinden van 29 mei tot 5 juni 2021 wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022. Dit is door de Invictus Games Foundation en het Nederlandse organisatiecomité  besloten, in goed overleg met de teams, partners en belanghebbenden. Belangrijkste reden is dat de doelstelling van de Games, het bespoedigen van het beoogde herstelproces van alle deelnemers, met de huidige Corona-maatregelen en de bijbehorende onzekerheid nu niet te realiseren is.

"ZONDER PUBLIEK ZOU VOOR MIJ NIET AANVOELEN ALS INVICTUS GAMES EN DOET GEEN RECHT AAN DIT UNIEKE EVENEMENT."

De precieze nieuwe datum wordt op een later moment bekend gemaakt. Opties om dit jaar de Games digitaal te organiseren of later in 2021, hebben niet de voorkeur van het Organisatiecomité en de Invictus Games Foundation. Centraal in de besluitvorming staat het feit dat de organisatoren zoveel mogelijk zekerheid willen bieden aan de deelnemers, wetende dat de beste resultaten op weg naar herstel van de mentaal of fysiek gewonde militairen worden geboekt als de Invictus-gemeenschap ​​in levenden lijve bij elkaar komt.

Wouter Bakker, aanvoerder van het Nederlandse Invictus Games-team: “Gezien de huidige Corona-situatie komt het nieuws niet als een verrassing. Een digitale variant of het organiseren van het evenement zonder publiek zou voor mij niet aanvoelen als Invictus Games en doet geen recht aan de geest van dit unieke evenement. Evenals mijn teamgenoten, denk ik dat het verplaatsen van het evenement naar het voorjaar van 2022 de beste beslissing is. Dit maakt een einde aan de onzekerheid waar alle deelnemers in zitten en kunnen we ons goed voorbereiden en focussen op volgend jaar.”

"WIJ ZIJN INVICTUS"

ACTIVITEITEN IN 2021

De Invictus Games Foundation en het Organisatiecomité in Den Haag werken nauw samen met de deelnemende teams om ervoor te zorgen dat een vorm van gezamenlijk herstel door sport dit jaar toch mogelijk is. Het plan is om in de periode van 29 mei tot 5 juni 2021 iets met de Invictus deelnemers te organiseren om de gemeenschap bij elkaar te houden en blijvende veerkracht te tonen. Details hierover maken we spoedig bekend. Dit maakt deel uit van meerdere activiteiten op weg naar de opnieuw ingeplande Invictus Games in het voorjaar van 2022.

GEZAMENLIJKE VERKLARING

Een gezamenlijke verklaring van de organisatoren luidt: “Wij zijn Invictus: van de mensen die de Spelen organiseren en koesteren, de deelnemers die niet aflatende  veerkracht en toewijding tonen in voorbereiding op de Spelen, tot de families en het netwerk van supporters die deze mannen en vrouwen op weg naar de Games steunen. Voor zo velen over de hele wereld, inclusief de Invictus-gemeenschap, heeft COVID-19 onze verwachtingen, hoop en plannen veranderd. Maar onze niet-aflatende missie is er een die bestaat uit veerkracht en gemeenschapszin – en deze missie zal krachtig en dus voelbaar blijven tussen nu en het voorjaar van 2022, het moment dat iedereen weer fysiek bij elkaar komt in Den Haag. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om dit jaar toch op een veilige manier verbonden te blijven, met als doel de geest van Invictus het komende jaar in Nederland op een indrukwekkende manier tot leven te brengen. We verheugen ons om hierover binnenkort meer bekend te maken.”

Getekend door:

De hertog van Sussex, beschermheer van de Invictus Games Foundation

Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020

Sir Keith Mills, voorzitter van de Invictus Games Foundation

Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020 voegt daaraan toe: “Na de uitbraak van het virus waren wij genoodzaakt de Invictus Games van mei 2020 te verschuiven naar 2021. Alles was klaar om Nederland en de wereld dit jaar van 29 mei tot en met 5 juni een fenomenaal evenement te laten beleven. Dit kon alleen maar met de ongekende steun van de deelnemers, hun vrienden en families, de vrijwilligers, internationale partners zoals Jaguar Landrover en Fisher House, onze nationale partners, zoals Defensie, VWS, de gemeente Den Haag en het V-fonds, leveranciers en overige sponsoren. Partijen die nog steeds door dik en dun achter ons staan.”

IG2020NE uitstel_Tekengebied 1 kopie.png
  • png

Over Invictus Games The Hague 2020

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

‘Invictus’ staat voor ‘onoverwonnen’. Het symboliseert de vechtlustige geest, van fysiek en/of mentaal gewonde militairen. Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt bereiken.

Aan de Invictus Games, die in het voorjaar van 2022 in Den Haag worden gehouden, doen 500 deelnemers mee, uit 20 verschillende landen. Zij zullen actief zijn in tien verschillende sporten.

Alle deelnemers mogen, op uitnodiging en kosten van de organisatie, twee vrienden of familieleden die hebben geholpen tijdens het revalidatieproces meenemen naar het evenement.

Iedere deelnemer aan de Invictus Games heeft zijn eigen verhaal, maar allen hebben ze de innerlijke kracht gevonden om door te gaan en zichzelf op te richten. Alleen, met hulp van familie en vrienden, maar altijd mede dankzij de kracht van sport.


The Invictus Games is an international adaptive sporting event for Wounded, Injured and Sick Servicemen and women, both serving and veteran. The Games use the power of sport to inspire recovery, support rehabilitation and generate a wider understanding and respect of all those who serve their country.

The word ‘Invictus’ means ‘unconquered’. It embodies the fighting spirit of wounded, injured and sick Service personnel and personifies what these tenacious men and women can achieve post injury.

The Invictus Games is about much more than just sport – it captures hearts, challenges minds and changes lives.

The Invictus Games 2020 will be held in The Hague in the spring of 2022 and invites 500 competitors, from 19 different countries. They will participate in 10 different sports.
All competitors may bring two friends or family members who have helped during the rehabilitation process, at the invitation and expense of the organization.

The participants all have their own story of physical and/or psychological injury or illness. But all of them have found the inner strength to go on and reinvent themselves. Sometimes alone, often with the help of family and friends, but always through the power of sport. The Invictus Games The Hague 2020 is the platform to share their stories and add another chapter to their book of life.

Ontvang het laatste Invictus Games The Hague 2020 nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL